Översättning, korrektur, redigering och lokalisering

Wordbusters Translations är ett modernt, Internetbaserat företag som först och främst arbetar med översättningar mellan engelska och de fyra nordiska språken. Vi erbjuder också korrektur, redigering samt en del sekreterartjänster. Mer information om de tjänster vi erbjuder hittar Ni under VÃRA TJÃNSTER.

Vi har ett väl utbrett nät av kontakter i branschen och om Ni behöver göra Er förstådda på andra språk än de ovan nämnda, kan vi naturligtvis hjälpa Er med detta.

Wordbusters arbetar mycket med utländska företag. Ett urval av dessa finner Ni tillsammans med en kort projektbeskrivning i vår PORTFOLIO.

Varje projekt prissätts efter att vi gjort en bedömning av svårighetsgrad, volym, språk och deadline. Läs mer om vår prissättning vid VÃRA PRISER.

Om Ni har några frår angående företaget och dess tjänster, eller kanske undrar nåt som inte finns att hitta på vår hemsida, gå till KONTAKT, där Ni hittar mer information.