Översättning, korrektur, redigering och lokalisering

Eftersom vi är ett Internetbaserat företag kan vi hålla våra omkostnader på en låg nivå. Det innebär följaktligen att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser för våra tjänster. Vid vår prissättning utgår vi ifrån materialets svårighetsgrad, volym, deadline och språk. En generell prissättning är därför i det närmaste omöjlig att ange, då varje projekt är unikt. Kontakta oss så återkommer vi snabbt med en offert.