Översättning, korrektur, redigering och lokalisering

Translate

Översättning
Vi översätter Era dokument, fax, hemsidor, manualer, broschyrer etc. på ett snabbt och korrekt sätt, naturligtvis anpassat till den miljö för vilken materialet är avsett. Wordbusters översätter till och från engelska och de nordiska språken svenska, norska, danska samt finska. Vi kan naturligtvis även leverera de flesta andra språkkombinationer som finns. Fråga oss bara så återkommer vi med en offert.

Editing Rates

Korrektur
Om Ni enbart önskar få Ert material korrekturläst står vi till tjänst med detta. Vår programvara ser till att inga onödiga upprepningar görs i texterna och vi korrigerar den för att vara så lättläst och ändamålsenlig som möjligt, samt att inga förargliga stavfel kommer med.

Error Correction Image

Redigering
Om Ni på företaget har duktiga medarbetare som översatt Ert material, kan vi assistera Er med redigering av översättningen. Vi jämför grundmaterialet med översättningen och korrigerar eventuellt felaktiga översättningar eller fel i meningsuppbyggnad etc. Samtidigt gör vi texten smidig att läsa och undviker onödiga upprepningar och felstavningar.

Localization

Lokalisering
Lokalisering brukar man kalla en översättning av t.ex. programvara så att den passar en ny marknad med de kulturella och språkliga skillnader som gäller. Vi utför alltså inte bara en språklig översättning, utan tar också hänsyn till den aktuella marknadens krav och inriktning. Gäller det till exempel ett dataspel anpassat för den yngre generationen, ser vi till att följa det vokabulär som används i de kretsarna.